Technical Aviation English - Poziom B


TECHNICAL AVIATION ENGLISH TAE
INTERMEDIATE LEVEL (B)

Kurs ma na celu pogłębienie znajomości języka angielskiego lotniczego zdobytej na kursie podstawowym. Ponieważ cała dokumentacja w branży lotniczej jest w języku angielskim, kurs na poziomie średniozaawansowanym pozwoli Ci pogłębić znajomość mówionego i pisanego języka angielskiego lotniczego i zwiększyć Twoją zdolność porozumiewania się w języku angielskim.

Zawartość

Korzyści

Ten kurs koncentruje się na:

  • gramatyce języka angielskiego stosowanego w sektorze, w tym na czasach, czasownikach modalnych, zdaniach warunkowych, rzeczownikach odsłownych, przyimkach etc.;
  • terminologii lotniczej odnoszącej się do zewnętrznych i wewnętrznych części samolotu, systemów hydraulicznych i tlenowych, prac zaopatrzeniowych, prac remontowych, trapów awaryjnych, etc.

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie:

  • zrozumieć bardziej złożone konstrukcje gramatyczne i wyrażenia związane z branżą lotniczą;
  • znacząco podnieść swoją wydajność dzięki rozumieniu poleceń technicznych wydawanych w języku angielskim;
  • usunąć bariery językowe z miejsca pracy;
  • poprawić długoterminowe perspektywy swojej kariery.

Grupa docelowa

Metody

Absolwenci szkół, mechanicy lotniczy, wyszkoleni pracownicy i kierownicy, pragnący pogłębić swoje umiejętności językowe.

 

Prezentacje i dyskusje interaktywne; ćwiczenia mówione i pisemne stosowane by stale sprawdzać postępy uczestników kursu. Krótkie filmy oraz zdjęcia jako pomoce wizualne.

Wymagania

Materiały

Uzyskanie odpowiedniego wyniku w Teście Kwalifikacyjnym lub wystarczający poziom znajomości języka angielskiego.

Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu Podstawowego (A).

Przyjazny użytkownikowi podręcznik dla studenta (kurs stacjonarny i mieszany).

Egzamin

Czas trwania kursu

Uczestnicy (max)

Egzamin będzie przeprowadzany na żądanie. Przewiduje się wydanie świadectwa uczestnictwa.

50 godzin 45 minutowych
(kurs stacjonarny i mieszany)

25 godzin 60 minutowych
(kurs online)

8 osób
(kurs stacjonarny i mieszany)